Skip to content
slide 1
Gra symulacyjna, w której to ty decydujesz
jak będzie wygladać przyszłość sektora energetycznego.
Transformacja
energetyczna
slide 2
Wyzwanie dla decydentów,
biznesu i całego społeczeństwa
Transformacja energetyczna
slide 3
transformacji sektora energetycznego?
Czy podejmiesz wyzwanie
previous arrow
next arrow

O grze

Energia jest konieczna, aby zapewnić wysoką jakość życia mieszkańców świata gry. Wejdź w role producenta energii, dystrybutora energii, innowatora, reprezentanta rządu lub przedstawiciela organizacji pozarządowej i wdrażaj rozwiązania w systemie energetycznym!

Przygotuj się jednak na wyzwania. Ceny energii, koszty dokonywanych zmian, zapotrzebowanie na energię, wymagająca konkurencja, zadowolenie konsumentów – to tylko niektóre z czynników, które mogą wpłynąć na twoje decyzje. 

Ograniczenia finansowe i czasowe, trudności w komunikacji różnych aktorów, niepełne zrozumienie funkcjonowania systemu – wszystko to może uniemożliwić osiągnięcie zamierzonych celów.

Energy Transition Game

Konieczna jest wymiana informacji, współpraca i całościowe spojrzenie na system produkcji i konsumpcji energii. Dlatego w otwartym świecie gry wszyscy gracze mogą swobodnie wchodzić w interakcje ze sobą, tworzyć umowy, wprowadzać wspólnie nowe polityki, oraz testować nowe nieszablonowe rozwiązania. W ten sposób gra nie tylko ilustruje złożoność prawdziwego procesu transformacji sektora energetycznego, ale również oferuje środowisko dla tworzenia innowacji. 

Role

Gra Transformacja Energetyczna opiera swoją mechanikę na prawdziwych wyzwaniach stojących przed decydentami w procesie transformacji sektora energetycznego z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii. 

Każdy z graczy wciela się w inną rolę w złożonym systemie energetycznym. Każda rola ma własny zakres decyzji i odpowiedzialności.

Energy Transition Game
energy_producer 1

PRODUCENCI ENERGII, jak każdy biznes, maksymalizują swoje zyski. Jeśli jednak zignorują zagrożenie dla środowiska naturalnego, doprowadzi to do katastrof spowodowanych zmianami klimatu.

technology_developer

INNOWATORZY wprowadzają na rynek technologie czystej energii. Jednak komercjalizacja nowych technologii jest obarczona dużym ryzykiem i nie zawsze kończy się sukcesem.

grid_operator

Wyzwaniem dla DYSTRYBUTORA ENERGII jest bilansowanie zmieniających się popytu (wzrost zapotrzebowania na energię) i podaży (zmienne warunki atmosferyczne wpływające na produkcję ze źródeł odnawialnych) energii.

energy_department

Cały system jest regulowany przez MINISTERSTWO ENERGII we współpracy z innymi jednostkami rządu. Rząd musi liczyć się z ciągłą presją ze strony konsumentów, którzy nie chcą dopuścić, aby przejście na odnawialne źródła energii odbyło się ich kosztem.

Role

Gra Transformacja Energetyczna opiera swoją mechanikę na prawdziwych wyzwaniach stojących przed decydentami w procesie transformacji sektora energetycznego z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii. 

Każdy z graczy wciela się w inną rolę w złożonym systemie energetycznym. Każda rola ma własny zakres decyzji i odpowiedzialności.

Energy Transition Game
energy_producer 1

PRODUCENCI ENERGII, jak każdy biznes, maksymalizują swoje zyski. Jeśli jednak zignorują zagrożenie dla środowiska naturalnego, doprowadzi to do katastrof spowodowanych zmianami klimatu.

technology_developer

INNOWATORZY wprowadzają na rynek technologie czystej energii. Jednak komercjalizacja nowych technologii jest obarczona dużym ryzykiem i nie zawsze kończy się sukcesem.

grid_operator

Wyzwaniem dla DYSTRYBUTORA ENERGII jest bilansowanie zmieniających się popytu (wzrost zapotrzebowania na energię) i podaży (zmienne warunki atmosferyczne wpływające na produkcję ze źródeł odnawialnych) energii.

energy_department

Cały system jest regulowany przez MINISTERSTWO ENERGII we współpracy z innymi jednostkami rządu. Rząd musi liczyć się z ciągłą presją ze strony konsumentów, którzy nie chcą dopuścić, aby przejście na odnawialne źródła energii odbyło się ich kosztem.

Korzyści dla uczestników

Weź udział w procesie transformacji systemu energetycznego na odnawialne źródła energii

Poznaj nowe strategie transformacji sektora energetycznego

Opanuj umiejętności przeprowadzania zmian w złożonych systemach

Rozwiń umiejętności efektywnej komunikacji i współpracy

Dowiedz się jak wprowadzać i łączyć innwacje technologiczne i społeczne

Czy uda Ci się przeprowadzić transformację
sektora energetycznego?

Czy powstrzymasz zmiany klimatu?

Czy Twoje działania przyczynią się do budowania
lepszej i sprawiedliwej przyszłości?

Co możesz zrobić

Zaproś nas do przeprowadzenia warsztatu

Weź udział w szkoleniu dla moderatora i zamów zestaw gry (gra nie jest jeszcze gotowa do samodzielnego wydruku)

MEDIA

city

Kontakt

Skontaktuj się z nami w sprawie warsztatu z grą Transformacja Energetyczna.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Kontakt

Skontaktuj się z nami w sprawie warsztatu z grą Transformacja Energetyczna.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.